Regulamin

Przed przystąpieniem do nauki zachęcamy do zapoznania się z naszym regulaminem:

 

  1. Każdy klient przed zapisaniem się otrzymuje umowę obowiązująca przez dany rok szkolny.
  2. Umowę można wypowiedzieć z końcem każdego miesiąca po wcześniejszym powiadomieniu właściciela szkoły oraz po uiszczeniu opłaty za dany miesiąc.
  3. Opłat dokonujemy w systemie ratalnym comiesięcznym z góry, lub za cały semestr/ rok nauki .
  4. Po wcześniejszym zadeklarowaniu się , opłaty kierujemy na wskazany rachunek bankowy lub bezpośrednio lektorowi.
  5. Szkoła nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieobecności wynikającej z winy uczestnika(wyjazd, choroba),szczególnie gdy reszta grupy odbyła zajęcia. Oferowane są dodatkowe terminy bezpłatnych konsultacji.
  6. Kursanci mają obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia, w przeciwnym razie właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (po wcześniejszych upomnieniach) wypowiedzenia umowy.
  7. Kursanci zakupują podręcznik (ćwiczenie) wskazany odpowiednio wcześniej przez lektora prowadzącego.
  8. Na zajęciach zabrania się używania telefonów komórkowych!